inanmaq

inanmaq
f.
1. Bir işin, sözün və s. -nin yəqinliyinə, doğruluğuna qəti əmin olmaq, arxayın olmaq, yəqin etmək. Gülnaz çölə həmişə Laçınla yanaşı gedər, onun əlliayaqlı olduğunu görüb, bacarığına ürəkdən inanardı. M. Hüs.. Qapı döyənin Firidun olduğuna inanan Gülnaz onun sözlərini eşitmədi. M. İ.. Bu sözdən sonra Nisə xala inandı. M. C.. İnanmağı gəlməmək – bir şeyin doğruluğuna, yəqinliyinə şübhə etmək, inana bilməmək. Hatəmin inanmağı gəlmədi. M. C..
2. Həqiqət bilmək, doğru bilmək, gerçək bilmək. Adam hər deyilənə inanmaz. Hər cür şayiəyə inanma! Mən onun hər sözünə inanırdım. – Dəhənin dilbərimin çeşməyiheyvan dedilər; Kim inanır bu sözə, gözgörə böhtan dedilər. S. Ə. Ş.. <Süleyman bəy:> . . Təvəqqe edirəm ki, mənə etibar edib sözümə inanasan. Ü. H.. <İmamver- di Nurəddinə:> . . İndi get, mən də görüm, nə çarə tapıram, ancaq sərvaxt ol, Əmiraslanın sözünə əsla inanma. S. S. A..
3. Etibar etmək, bel bağlamaq. Ona çox da inanmaq olmaz. Xalqa inanmaq lazımdır. Dənizin sakitliyinə inanma.
4. Ümid etmək, ümidvar olmaq, yəqin etmək, əmin olmaq. Kəsiləcək yer üzündən, inanıram mən; Müsibətin, fəlakətin ilan nəfəsi. S. V..
5. din. Etiqad etmək, iman gətirmək. Dinə inanmaq. // Mövcud olduğuna qane olmaq. Taleyə inanmaq. Yuxuya inanmaq.
6. İnanmıram şəklində – şübhə bildirir. İnanmıram, o, bu gün gələ. İnanmıram, yağış yağsın.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • inanma — «İnanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağıl — 1. is. <ər.> 1. İnsanda düşünmə və dərketmə qabiliyyəti; zəka. // Şüur, idrak. Bu növcavan gülüzlü, xoşsifətli olub, ağıl və kamalı üzündən məlum edirdi. N. N.. Ağıl deyir, qalmayacaq yer üzündə qandan əsər; Hər könülə ilham kimi gələcəkdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövhlük — bax sadədillik. . . Hətta millətin dərisini soyan adamlar da millətpərəstlikdən dəm vurub, millət belə gəldi, millət belə getdi deyirlər. Bunların söylədiklərinə inanmaq . . sadəlövhlük deyilmi? F. K.. <Qədir> aldandığını, bu bağışlanmaz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yəqin — 1. zərf Şəksiz, şübhəsiz, səhih, inamla. Yəqin demək olar ki, ramazan ayı müsəlmanlardan ötrü yemək ayıdır, qonaqlıq ayıdır, toy bayram ayıdır. C. M.. Bəllidir yerimiz yəqin divana. H. K. S.. Yəqin bilmək – tamamilə düzgün olduğuna inanmaq, heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bavar — eləməx’: (Füzuli, Qarakilsə, Naxçıvan) 1. dözmək, davam gətirmək (Qarakilsə, Naxçıvan). – Qələm ağacı burda bavar eləməz; – Sən bı issiyə bavar eləməzsən (Naxçıvan); – O bırda bavar eləmədi (Qarakilsə) 2. inanmaq (Füzuli). – Mən sa: bavar elədim… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qızırğammağ — I (Yardımlı) etibar etmək, inanmaq. – Əlimnən nə gəley eliyəm, genə qızırğammey II (Yardımlı) xəsislik etmək. – O qədə vari döyləti var, onnan belə qızırğaney …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • unamağ — (İmişli, Salyan) inanmaq, təsəvvür etmək, ağlına gətirmək. – Unamırdım məni yaddan çıxardarsan (İmişli); – Mən unamazdım səni bir də görərəm (Salyan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • uyulmax — (Qax) inanmaq, etibar etmək. – Honun deydeylərinə uyulup hona getdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • andlaşmaq — qarş. Bir birinə ürək qızdırıb inanmaq və bel bağlamaq haqqında bir birinə təntənəli söz vermək, əhdləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”